صنعتی

صنعتی

دستگاه ضد عفونی کننده کاغذ

دستگاه ضد عفونی کننده کاغذ با تکنولوژی مایکروویو

...بیشتر
دستگاه خشک کن تونلی

دستگاه خشک کن تونلی مایکروویو

...بیشتر
دستگاه خشک کن کابینتی مدل MD-1000

دستگاه خشک کن کابینتی دوار مایکروویو

...بیشتر
دستگاه خشک کن کابینتی مدل MD-500

دستگاه خشک کن کابینتی دوار مایکروویو

...بیشتر
دستگاه خشک کن کابینتی مدل MD-300

دستگاه خشک کن کابینتی دوار مایکروویو

...بیشتر
services