نصب دستگاه ضدعفونی کننده هوا کارخانه پگاه

نصب دستگاه ضدعفونی کننده هوا کارخانه پگاه

نصب و راه اندازی دو دستگاه تصفیه و ضدعفونی کننده هوا با تکنولوژی پلاسمای سرد غیر حرارتی در کارخانه پگاه ارومیه