بازدید مسئولین اداره امور شعب بانک ملی

گزارش تصویری از بازدید سرپرست و معاونین اداره امور شعب بانک ملی استان اذربایجان غربی از ازامکانات و فراورده های شرکت دانش بنیان صنعتی توسعه ایمن الکترونیک باختران طراحی و تولید فناوری پیشرفته

به گزارش روابط عمومی گروه ایمن الکترونیک باختران : سرپرست و معاونین اداره امور شعب بانک ملی استان اذربایجان غربی در یک بازدید صمیمانه از نزدیک سالن تولید شرکت دانش بنیان صنعتی توسعه ایمن الکترونیک باختران طراحی و تولید فناوری پیشرفته را مشاهده و رضایت مندی خود را از محصولات شرکت توسعه ایمن الکترونیک باختران اعلام کردند.